l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Napojování dálnice omezuje provoz

25. 8. 2021
Za necelý týden, přesně v úterý 31. srpna, už se řidiči poprvé svezou po nově otevřeném úseku D6 kolem Lubence. Kvůli napojení obchvatu na stávající trasu dálnici D6 (na dokončený úsek Lubenec-Bošov) muselo ŘSD uzavřít stávající úsek u Bošova. Objízdná trasa vede přes tuto obec a Libkovice, a to po souběžné II/606 (původní silnice I/6). Zdržení je minimální. V rámci aktuálních prací se jedná o provedení napojení asfaltových vrstev, odvodnění, svodidel a vodorovného dopravního značení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR