l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Finální krok byl učiněn v případě přípravy stavby úseku D6 u Krupé.

2. 2. 2022
ŘSD uzavřelo smlouvu s vítězným zhotovitelem, kterým se po složitém výběrovém řízení stala společnost Metrostav Infrastructure a.s. ŘSD vybíralo z celkem sedmi nabídek. Vítězná firma uspěla s cenou 1 543 454 637 Kč (bez DPSH). Stavbu v délce 6450 m má vydané pravomocné stavební povolení. "Její realizace bude zahájena v nejbližších týdnech do konce 1. čtvrtletí 2022", upřesnil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Úsek bude přímo navazovat část D6 kolem Řevničova a Krušovic. Na trase vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka. V trase nového úseku byl již dokončen záchranný archeologický výzkum.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR