l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavba u Krupé se naplno rozjíždí

4. 5. 2022
Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce 6,5 km se dokončuje skrývka ornice, probíhá zde zakládání mostu SO 3201 a připravuje se zahájení zemních prací a sanace podloží. Stavba zahrnuje 5 mostních objektů v celkové délce 1002 metrů, mimoúrovňovou křižovatku (MÚK Krupá) s celkovou délkou větví 813 metrů, čtyři protihlukové stěny o délce 1173 metrů, ale i 11 úprav ostatních komunikací či přeložky a úpravy inženýrských sítí.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR