l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Uzavírka potrvá déle

11. 11. 2022
Z důvodu dodatečné injektáže nadložiskových bloků mostu na D6 u Lubence bude dopravní omezení trvat až do 14. 12. Nyní je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary (levý pás dálnice v km 80,475–77,800), kam se 13. 11. stavební práce přesunou a řidiči zde projedou obousměrně jízdním pásem na Prahu (pravý pás dálnice v km 77,980–80,625.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR