l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chystá se převedení provozu

18. 8. 2022
V nové stopě se již brzy projedou řidiči po silnici I/6 nedaleko Krupé. Ve směru na Karlovy Vary začne sloužit 1555 m dlouhá přeložka této silnice, kterou bylo nutné vybudovat kvůli stavbě přilehlého úseku dálnice D6. Na stavbě přeložky I/6 probíhají dokončovací práce a proběhlo také místní šetření s Krajským úřadem o předčasném užívání této nové komunikace. Přeložka se staví v šířkové kategorii S 9,5/60 a buduje se proto, aby nedošlo ke křížení s dálnicí. Přeložka se na začátku a konci úseku napojuje na stávající silnici I/6 mezi obcemi Krupá a Hořesedly, jižně od Nesuchyně. Po uvedení do provozu dálnice D6 bude stávající silnice I/6 sloužit jako silnice II/606. Tato doprovodná komunikace bude zajišťovat dopravní obsluhu obcí v dané oblasti po komunikaci bez omezení přístupu. Na stavbě samotné dálnice nadále běží zemní práce, pokračuje vrtání pilot pro založení estakády a na dalším mostním objektu probíhá bednění a železářské práce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR