l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začalo další stavební řízení

21. 10. 2022

Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 20. 10. 2020 zahájení stavebního řízení pro část úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Konkrétně jde o sedm stavebních objektů stavby ,,D6 Lubenec II. etapa".  Řízení se týká hlavní trasy (v km 71,360 - 74,700), provizorního napojení v km 72,500, most přes otevřený odpad v km 73,010, most přes polní cestu v km 73,130, mostu přes vodoteč v km 74,050 a dvou objektů dešťové kanalizace hlavní trasy. Již od září 2022 běží řízení na dalších 26 stavebních objektů. Předpoklad vydání stavebního povolení je v roce 2022. Stavba 12,1 km dlouhého úseku by pak měla začít v roce 2023.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR