l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Oprava omezí provoz

14. 10. 2022
Na novém úseku D6 u Lubence musí řidiči v nadcházejících týdnech počítat s dopravním omezením. Na dálničním obchvatu bude probíhat částečná uzavírka dálnice v souvislosti s akcí „R6 (D6) Lubenec, obchvat – rektifikace ložisek mostu SO 206. Jedná se o most přes řeku Blšanku v km 78,160. Práce na levém mostu budou zahájeny 16. 10. a potrvají do 6. 11. Kvůli tomu bude uzavřen levý pás dálnice v km 80,475–77,800 a provoz bude veden provoz v režimu 0/1+1 (tedy jen v pravém jízdním pásu v režimu 1+1). Následně se práce přesunou na pravou část mostu, kde oprava skončí do 30. 11. Do té doby bude uzavřen pravý pás dálnice v km 77,980–80,625 a provoz bude veden provoz v režimu 1+1/0 (po opraveném levém mostu).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR