l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek chce stavět sedm firem

13. 10. 2022
Po opakovaných dotazech uchazečů vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu dalšího úseku D6. ŘSD obdrželo 7 nabídek na realizaci akce “D6 Hořovičky, obchvat”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s., Stavby mostů a.s. za nabídkovou cenu 1 509,48 mil. Kč (bez DPH), tj. 76,8% předpokladu. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Na 5,2 km dlouhou stavbu je požádáno o vydání stavebního povolení. Stále ještě běží výkupy potřebných pozemků. Zahájení stavby proběhne v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR