l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začalo řízení na pětici objektů

27. 6. 2022
Krajský úřad Ústeckého kraje v červnu zahájil stavení řízení na pět stavebních objektů, které jsou součástí úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Řízení se týká tří přeložek silnice I/6, a to na začátku a konci úseku. Dále jde o stavbu 100 m dlouhé provizorní komunikace a také o nadjezd přeložky silnice II/606.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR