l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Přeložka je v provozu

12. 9. 2022
Na stavbě dálnice D6 u Krupé dokončily stavební firmy stavbu přeložky silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Na tento nový 1,3 km dlouhý úsek již byli řidiči vpuštění do obousměrného provozu. Nová přeložka nahradila původní trasu I/6, která budoucí stopu dálnice křížila a byla odstraněna. Těleso původní I/6 bude zrekultivováno. Nová přeložka bude po dokončení dálničního obchvatu v Krupé dále sloužit jako doprovodná komunikace a zajistí bezproblémové dopravní spojení mezi obcemi Řevničov, Krušovice a Krupá. Po uvedení dálnice D6 do provozu bude stávající silnice I/6 (nová přeložka) sloužit jako silnice II/606. Vlastníkem bude Středočeský kraj, správcem KSÚS Středočeského kraje.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR