l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Část úseku získala povolení

7. 11. 2022
Převážná část z 12,1 km dlouhé trasy, mimoúrovňová křižovatka Černovice, šestice mostů, příjezdy k dešťové usazovací nádrži či dvojice protihlukových stěn. To je část z celkových 26 stavebních objektů, na které ŘSD aktuálně získalo od Ministerstva dopravy stavební povolení. To se týká úseku Petrohrad-Lubenec, jehož stavbu plánuje ŘSD zahájit v roce 2023. K podání žádosti o vydání SP došlo ze strany ŘSD letos v dubnu, načež 5. září. 2022 zahájilo MD stavební řízení. Zároveň od druhé poloviny října běží stavební řízení na dalších sedm stavebních objektů tohoto úseku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR