l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala stavební řízení

18. 10. 2022
Jen pár dní poté, co byly zveřejněny nabídky na stavbu, zahájilo Ministerstvo dopravy ČR stavební řízení na dva úseky dálnice D6. Jde o dálniční obchvaty Hořoviček a Hořesedel. Tento krok je nutnou podmínkou pro získání stavebního povolení. V případě 9,2 km dlouhé stavby D6 Hořesedly, přeložka podalo ŘSD žádosti o všechna SP 23. 2. 2022. Stavební řízení se týká 22 hlavních stavebních objektů, přičemž veřejné projednání se uskuteční 22. 11. 2022 v 9.00 na obecním úřadu Hořesedlech. O dvě hodiny později (tedy v 11.00) téhož dne se na stejném místě uskuteční veřejné projednání sousedního 5,2 km dlouhého úseku D6 Hořovičky, obchvat. V tomto případě půjde o 19 stavebních objektů, mezi nimiž je např. hlavní trasa, MÚK Jesenice, mosty na hlavní trase, protihlukové stěny, dešťová kanalizace či opěrná zeď. Na obou úsecích aktuálně probíhá záchranný archeologický průzkum. K zahájení stavby obou úseků dojde v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR