l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala stavba estakády

3. 8. 2022
Na největším mostním objektu stavby D6 kolem Krupé byla 2. 8. 2022 zahájena stavba. Mostní estakáda bude dlouhá 805 m a vysoká 12 m. Most bude založen na 524 velkoprůměrových pilotách, jejichž vrtání nyní začalo. Piloty se budou nacházet v hloubce 14 až 20 metrů s ohledem na geologii podloží. Zakládání estakády bude probíhat přibližně 6 měsíců. Estakáda povede přes menší vodní toky či železniční trať. Stavba 6,5 km dlouhého úseku D6 začala letos v březnu a zprovozněn by měl být na konci srpna 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR