l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na stavbě probíhají hlavně zemní práce

20. 7. 2022
První měsíce má za sebou stavba úseku D6 kolem Krupé, kterou realizuje firma Metrostav Infrastructure. Na trase 6,5 km dlouhého úseku dálnice jsou zatím nejviditelnější činnosti zemní práce. Nákladní auta převážejí zeminu do náspů. Bagry hloubí první metry zářezů a viditelné jsou také práce na zakládání spodních staveb několika mostních objektů. Průběh prací během června je k vidění zde: 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR