l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Silnice u Lubence projdou opravou

21. 9. 2022
V okolí v Lubence budou opraveny silnice, a to kvůli jejich poškození při výstavbě dálničního obchvatu tohoto města. Úsek D6 délky 4,9 km se stavěl v letech 2018 až 2021. Doprava materiálu potřebného pro stavbu měla za následek díry ve vozovce a potrhaný asfalt způsobený projíždějícími nákladními vozy na návozových a odvážecích trasách stavby. Konkrétně se opravy dotknou míst na silnicích Vroutek – Kryry, Kryry – Černčice, Lubenec- Řepany, Bošov – Nová Teplice a Podbořanské ulice v Lubenci. ŘSD vyhlásilo v půlce září výběrové řízení na stavební firmu, která opravu provede. Opravy stávajících komunikací II. a III. třídy poškozené stavbou "D6 Lubenec, obchvat" jsou dané podmínkou stavebního povolení vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje z roku 2017 a stavebního povolení vydaného Ministerstvem dopravy z téhož roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR