l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavba přeložky omezí provoz

22. 9. 2022
Postupující stavba dálničního úseku D6 kolem Krupé přinese další nezbytné omezení provozu. V termínu od 25. 9. do 25. 10. 2022 bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/229 v k.ú. obce Krupá u Rakovníka. Důvodem jsou stavební práce při napojení provizorní přeložky (SO 3186) na silnici č. II/229. Omezení se týká staničení v km 34,845 – 35,195. Kvůli blízkosti křižovatky se silnicí č. I/6 bude provoz řízen v čase 7:00 – 18:00 hod. regulovčíky tím způsobem, aby případná kolona nezasahovala do křižovatky. Následně budou provoz řídit semafory. Provizorní komunikace (v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky) bude zřízena v kategorii S9,5/30 a umožní převedení dopravy mezi Krupou a Rakovníkem v době výstavby MÚK resp. realizace přeložky silnice II/229 a mostního objektu na této přeložce (SO 3220). Po dokončení mostu a přeložky silnice II/229 bude doprava navrácena zpět na přeložku silnice II/229 a provizorní komunikace bude opět odstraněna.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR