l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Pokračováni stavby "R6 Lubenec - Bošov"

20. 9. 2013
Dne 13.9.2013 byla znovuobnovena realizace stavby "R6 Lubenec - Bošov".

Aktualizace stavu přípravy

24. 7. 2013
Byla provedena aktualizace stavu přípravy...

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti R6

10. 7. 2013
Kladné výsledky technicko-ekonomické studie proveditelnosti R6.

Obousměrné zprovoznění na R6 u Sokolova

10. 6. 2011
Řidiči se v červenci konečně dočkají obousměrného zprovoznění na R6 u Sokolova.

Velká oprava rychlostní silnice R6

12. 8. 2009
V období srpen až listopad bude probíhat velká oprava vozovkového krytu rychlostní silnice R6 v km 10,885 - 32,155

Partnerstvím proti poklesu HDP?

13. 6. 2009
Blog Pavla Švagra - Partnerstvím proti poklesu HDP?
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR