l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Partnerstvím proti poklesu HDP?

13. 6. 2009
Pavel Švagr Dopravní expert, zaměřuje se zejména na oblast financování dopravní infrastruktury.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, od roku 1998 do r. 2000 byl poradcem ministra pro místní rozvoj, pak do r. 2007 ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury. Dnes je poradcem ekonomického náměstka Českých drah a vyučuje na pražské Vysoké škole ekonomické. Zajímá se o makro i mikroekonomiku, zejména pak o dopravu a dopravní infrastrukturu.
 
Partnerstvím proti poklesu HDP?

Přestože se slovo krize skloňuje v České republice už delší dobu, až červnové výsledky Českého statistického úřadu opravdu ukazují, jak silně krize udeřila i v Česku. Propad hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí letošního roku o 3,4 procenta je vůbec nejhorším výsledkem, který Česko pamatuje. Diskuse o tom, jak rozhýbat ekonomiku jsou teď více než aktuální. V řadě návrhů, které již padly, se však stále opomíjí spolupráce soukromé a veřejné sféry.
 
Nyní by jednou z cest, jak řešit situaci, mohly být právě projekty PPP. V době, kdy napnuté státní rozpočty nedovolí plné financování potřeb rozvoje dopravní infrastruktury, je jakýkoliv stimul vedoucí k rozhýbání trhu prospěšný. Politika veřejně soukromých partnerství (PPP) tak může být jednou z možností, jak tohoto stimulu dosáhnout. Veřejný sektor má ale zatím stále odměřený postoj k PPP a to navzdory tomu, že i v zahraničí se na toto partnerství pohlíží jako na východisko z krize. A konec konců nic nového, již ve středověku přeci panovníci udělovali právo vybírat mýtné za použití cest či mostů těm, kteří je vybudovali, nebo se o ně starali. 
V jiných státech je PPP již standardním nástrojem, jak realizovat smělejší projekty nebo jen aktivněji zapojit soukromý sektor. Příkladem země, kde projekty PPP v oblasti dopravní infrastruktury dlouhodobě fungují je třeba Velká Británie, nebo Španělsko, Itálie a Austrálie. V České republice je přitom hned několik příležitostí pro PPP – nejen diskutované pokračování dálnice D3 v jižních Čechách, nebo vybudování železniční rychlodráhy z centra Prahy na letiště Ruzyně a dále do Kladna pod názvem AirCon. Proč takto třeba nefinancovat pokračování výstavby karlovarské rychlostní silnice R6? Můžeme klidně uvažovat o koncesním projektu na výstavbu pražského metra a již dnes připravovat tento projekt i na rozhodující alternativu k D1 – nedobudované úseky rychlostní silnice R35 od Liberce až po Mohelnici. Dlouhodobě ekonomicky rentabilních dopravních projektů ale najdeme určitě jak v oblasti silnic i železnic mnohem více. Můžeme také uvažovat i o investicích do technologií v dopravních sítích. Je na místě, aby  veřejný sektor dal těmto projektům konečně zelenou a jasně prohlásil, že to myslí se spoluprácí se soukromými investory vážně. V době, kdy je těžké získat úvěr pro jakéhokoli podnikatele, je obzvlášť důležitá veškerá vnější podpora, tak aby dobrý a silný investor mohl záměr zrealizovat. Pro banky přitom projekty PPP představují mnohem bezpečnější zakázky než u běžného podnikání. Hlavním rysem projektů PPP je totiž dlouhodobost, a pak určitě platí, že než budou projekty dokončeny, krizi již budeme mít za sebou. V našich podmínkách od momentu jasného záměru realizace středně náročného dopravního projektu formou PPP do střižení pásky musíme počítat nejméně s horizontem 4 až 5 let. 
 
Už i náš soused - Slovensko vybuduje prostřednictví PPP zhruba 150 kilometrů dálnic za 4,2 miliardy EUR. Pozitiva, která s sebou přinese partnerství veřejného a soukromého sektoru, jsou nepopiratelná. Kromě momentálního uvolnění přetížených veřejných rozpočtů se vytváří pracovní místa a zvyšuje se tak zaměstnanost. Nemluvě o celospolečenském přínosu multiplikačních efektů investic do dopravy. Pilotní projekty PPP přitom už byly téměř zapomenuty nebo dokonce skončily ještě před samotnou realizací. Mohla za to přitom zejména špatná příprava a málo politické vůle realizovat projekt. Není tedy načase zaměřit se  také na spolupráci privátního a veřejného sektoru? Zvláště když zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tato cesta se osvědčuje. Nebo nevěříme, že naši odborníci projekty nezvládnou? Dejme jim konečně šanci a i tudy vede cesta k vyšší efektivitě výstavby dopravní infrastruktury.  
 
Zdroj:IHNed.cz
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR