l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Obousměrné zprovoznění na R6 u Sokolova

10. 6. 2011
11.7.2011 by mělo dojít k obousměrnému zprovoznění úseku "Nové Sedlo - Sokolov". Zprovozněna bude polovina profilu budoucí čtyřpruhové komunikace a tím dojde k propojení trasy Karlovy Vary - Cheb po nové R6. K zprovoznění v plném čtyřpruhovém uspořádání dojde v 04/2012. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR