l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti R6

10. 7. 2013

V rámci Technicko-ekonomické studie R6  bylo technicky a ekonomicky posuzováno pět projektových variant pro zajištění možného financování staveb na R6, např. z fondů EU (Operační program Doprava).

Jednalo se o tyto projektové varianty:

  1. Úsek Nové Strašecí – Bošov:

Čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice - kategorie R25,5

Čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice - kategorie R21,5

Třípruhové uspořádání 2+1 – kategorie S 12,5 – tzv. „vystřídaný“ třípruh

 

  1. Úsek Nové Strašecí – Karlovy Vary:

Čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice - kategorie R25,5

Čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice - kategorie R25,5 (úsek Nové Strašecí 

- Bošov) a čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice - kategorie R21,5 (úsek Bošov

– Karlovy Vary) – tzv. Kombinovaná varianta

 

Ekonomické hodnocení prokázalo dostatečné přínosy všech posuzovaných variant.

V závěru studie zpracovatel (SUDOP PRAHA a.s.) doporučuje z posuzovaných variant, s přihlédnutím ke všem skutečnostem, pokračovat v přípravě a následně realizovat tzv. Kombinovanou variantu.

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary předala dne 1. 7. 2013 jedno paré studie na GŘ ŘSD ČR (úsek výstavby) a jedno paré na MD ČR (odbor strategie) k posouzení a dalšímu využití, neboť strategii budoucí výstavby dopravní infrastruktury určuje Ministerstvo dopravy včetně sestavování rozpočtu na jednotlivá období.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR