l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začne monitoring životního prostředí

9. 3. 2021
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo na počátku března smlouvu na realizace monitoringu životního prostředí, a to konkrétně pro stavby "D6 Hořovičky, obchvat" a "D6 Hořesedly, přeložka". Realizací staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek ŽP, a proto budou sledovány tyto oblasti: monitoring ovzduší, hluku, vibrací, podzemních a povrchových vod, půdy a bioty. Práce bude mít na starost firma EKOLA group, spol. s r.o., která uspěla v otevřeném výběrovém řízení s nabídkou 13,41 mil. Kč (bez DPH). Oba úseky v celkové délce 14,4 km plánuje ŘSD začít stavět v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR