l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Krupé začne archeologický průzkum

4. 2. 2021
Na pozemcích pod dalším plánovaným úsekem D6 bude zahájen záchranný archeologický průzkum (ZAV). Jedná se o část kolem Krupé, a to ve staničení 41,75 - 48,2. Smlouvu s vítězem veřejné soutěže na zpracování ZAV uzavřelo ŘSD v pondělí 1. února. Podány byly dvě nabídky, přičemž tu vítěznou předložila Česká společnost archeologická, o.p.s. Vysoutěžená cena činí 9,88 mil. Kč (bez DPH). Průzkum bude proveden v trase stavby, a to před jejím zahájením. S ním se počítá v letošním roce. Momentálně již běží výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR