l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Pracuje se na většině objektů

9. 4. 2021
Už jen několik měsíců zbývá do okamžiku, kdy se na trasu dálničního obchvatu Lubence vydají první řidiči. Práce nadále čile pokračují na řadě stavebních  objektů, kterých je na 4680 m dlouhé trase více než stovka. V současnosti se např. budují konstrukční vrstvy vozovek, na dálničním mostě přes Blšanku probíhá realizace bednění, výztuže a betonáž a pod mostem (SO 224 - nadjezd přeložky I/6) se zpevňují svahy lomovým kamenem osazovaným do betonu. Na poslední záběry ze stavby se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=jHeHY9rXqgw
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR