l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Řevničova vzniká okružní křižovatka

7. 5. 2021
Od počátku května musí řidiči u Řevničova počítat s omezením provozu. To je spojeno s výstavbou nové okružní křižovatky silnic I/16 a I/6. Stavba navazuje na novou mimoúrovňovou křižovatku (EXIT 38 Řevničov) nového úseku dálnice D6 a je součástí akce „D6 Řevničov obchvat“. Samotná dálnice je v provozu od konce roku 2020, ovšem dokončovací práce na dalších stavebních objektech (včetně OK) nadále běží. MÚK EXIT 38 se stala místem začátku a vyústění silnice I/16, která je v úseku Slaný-Řevničov klíčovou spojnicí dálnic D6 a D7. V rámci první etapy (1. 5. až 15. 5). bude zahájena výstavba v části větví budoucí okružní křižovatky silnice I/16 ve směru na Slaný a silnice I/6 ve směru na Nové Strašecí. Ta se paralelně od konce března opravuje a její úsek mezi křížením s I/16 a křížením se silnicí III/2372 je uzavřen.

Začátkem výstavby dojde rovněž k uzavření silnice I/16 na obchvatu Řevničova a doprava mezi D6 a D7 bude obousměrně přesměrována na značenou objízdnou trasu po silnici I/6 a Řevničov ulicemi Masarykova a Husova zpět na I/16. Tato objízdná trasa je v tuto chvíli plánovaná do poloviny července 2021, kdy bude výstavba přenesena na zbývající část (větev I/6 směr Řevničov a I/16 směr D6). S postupem ve výstavbě bude souviset i změna dopravně inženýrského opatření a vedení objízdné trasy. S výstavbou okružní křižovatky se bude i nadále pokračovat v opravě silnice I/6 na Nové Strašecí, jejíž opravu dokončí ŘSD rovněž v polovině července, aby na ni mohlo koordinovaně převést část objízdné trasy právě v návaznosti na postup výstavby nové křižovatky.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR