l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stále pokračují práce na řadě objektů

9. 6. 2021
Ačkoliv se zprovoznění 4680 m dlouhé trasy dálničního obchvatu Lubence nezadržitelně blíží, pořád mají pracovníci stavebních firem co dělat. Na většině hlavní trasy budoucí D6 jsou již položeny asfaltové vrstvy, ovšem okolí se neustále mění. Pracuje se např. na stavbě protihlukových stěn, u nichž se chystala betonáž základů sloupků. Na mostech pak probíhala příprava montáže svodidel a zábradlí, a to konkrétně u mostu přes Blšanku. Dále na trase probíhala instalace nadzemních částí kanalizace ve středovém dělícím pásu. Jinde pak terénní úpravy násypů. Na největším mostě stavby, kterým je most přes Blšanku (ke konci úseku) došlo na pokládku izolace. Pokročila také betonáž boční postranní římsy. Na postup prací v dubnu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=XWQAwCyNglc
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR