l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na stavbě se dodělávají finální práce

6. 11. 2020
Poslední týdny zbývají do otevření dvou úseků dálnice D6. Práce finišují jak na výstavbě mezi Novým Strašecím a Řevničovem (v délce 5500 m), tak i na navazující úseku tvořeném obchvatem Řevničova a Krušovic (v délce 4200 m). Na obou stavbách se dokončuji obrusné konstrukční vrstvy vozovky. Dále se pracuje na úpravě středového dělícího pásu, osazují se svodidla či svislé dopravní značení. Taktéž probíhá dokončení vodohospodářských objektů souvisejících s hlavní trasou. Připravuje se malování vodorovného značení nebo zprovoznění SOS systémů. Aby se práce stihly včas, je nasazeno množství osob a techniky. Aktuálně tak na celém úseku pracuje více jak 150 pracovníků, téměř 50 stavebních strojů a přibližně stejný počet nákladních vozidel.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR