l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavební povolení má 12 objektů

4. 12. 2020
V přípravě stavby dalšího úseku D6 nastal posun, který zařídil Odbor dopravy Městského úřadu Rakovník. Úředníci vydali 2. prosince stavební povolení na celkem 12 stavebních objektů stavby "D6 Krupá, přeložka", mezi které patří sjezdy na pozemky, přeložka silnice II/229, provizorní přeložka silnice II/229, most na silnici II/229 v MÚK Krupá, přeložka účelové komunikace, úpravy stávajících komunikací, přeložky polních cest a nové polní cesty. Úřad stanovil 18 podmínek pro provedení stavby. Stavební povolení je zatím nepravomocné. V případě stavby žádá ŘSD také o stavební povolení na hlavní trasu a další objekty. Stavební řízení již běží. Toto povolení bude vydávat Ministerstvo dopravy ČR.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR