l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala oprava původní "šestky"

1. 3. 2021
ŘSD zahájilo v pondělí 1. března opravu stávající silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím, kterou od prosince minulého roku nahradila dálnice D6. Oprava se týká přibližně 3,7 kilometrů komunikace od křižovatky silnice I/6 se silnicí I/16 dále ve směru na Nové Strašecí. Oprava je nutní k tomu, aby mohla být I/6 (nyní ve správě státu) převedena do správy kraje (změna kategorie na silnici II. třídy s označením II/606). Práce zahrnují např. opravy propustků odvodnění pod tělesem komunikace. Dva propustky budou postaveny nové. Opravovat se budou podélné propustky odvodňovacích příkopů a povrch vozovky formou velkoplošných výsprav. Krajnice bude rozšířena a namontována budou i nová svodidla. Celkové náklady na opravu jsou 15,5 mil. Kč (bez DPH). Oprava bude provedena na etapy. Plánovaná 1. etapa bude probíhat na 2,3 kilometrů dlouhém úseku mezi křižovatkou I/6 a I/16 u Řevničova a křižovatkou I/6 se silnici III/2372 na Třtice. Tento úsek bude pro dopravu zcela uzavřen a objízdná trasa bude vedena po souběžné části dálnice D6, případně již po neznačených objízdných trasách komunikací nižších tříd. Od 1. května by podle plánu měla na tuto 1. etapu navázat výstavba nové okružní křižovatky (na místo stávající průsečné křižovatky silnic I/6 a I/16) a 2. etapa opravy silnice I/6 dále směrem na Nové Strašecí.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR