l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na stavbě běží finální práce

20. 7. 2021
Nejnáročnější práce na stavbě obchvatu Lubence jsou již dokončené, a tak přichází na řadu ty méně složité. Na trase postupně dochází k instalaci výplní protihlukových stěn, které budou na čtyřech úsecích v celkové délce cca jednoho kilometru. Podél trasy Také vznikly SOS hlásky. U nových mostů přibyl dohled v podobě kamerového systému. Na samotných mostech pak došlo na pokládku izolace. Jinde už mají mosty finální asfaltový povrch a dochází na montáž zábradlí. Montují se i svodidla, a to jak vnější na obou jízdních pásech, tak i mezi nimi ve středovém dělícím pruhu. Prováděny jsou rovněž terénní úpravy na svazích a v zářezech, kde probíhá náhradní výsadba zeleně.

Na průběh výstavby v červnu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=bbpA_h3Q9io
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR