l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek u Krupé chce stavět sedm zájemců

13. 4. 2021
Ve druhé polovině tohoto roku se má rozjet stavba dalšího úseku dálnice D6. Tím bude 6450 m dlouhá část kolem Krupé, která bude navazovat na loni zprovozněný úsek kolem Řevničova a Krušovic. ŘSD obdrželo 13. dubna 2021 nabídky na zhotovitele stavby. Celkem bylo podáno sedm nabídek, přičemž nejvýhodnější podala společnost Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 1 543 mil. Kč bez DPH (tj. 79,3 % předpokládané ceny z odhadované částky 1 944 mil. Kč bez DPH). Hodnotící komise nyní prověří reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení, z nichž vybere vítěze, se kterým poté uzavře smlouvu. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a na její trase již probíhá záchranný archeologický průzkum.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR