l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na dvou úsecích se chystá monitoring

9. 11. 2020
Sledování vlivu na životní prostředí se týká veřejná zakázka, kterou aktuálně vypsalo ŘSD. Konkrétně se jedná o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat", jejichž zahájení se předpokládá v roce 2021. Realizací těchto staveb by mohlo dojít k ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Pro stanovení reálného dopravu staveb proto bude prováděn monitoring jednotlivých složek životního prostředí, a to v oblastech ovzduší, hluku, vibrací, podzemních a povrchových vod, půdy a bioty. Zájemci o zakázku se mohou do výběrového řízení hlásit do 21. prosince. Předpokládaná cena je 18 067 000 Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR