l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Výstavba křižovatky omezí provoz na D6

2. 7. 2021
Pokračující výstavba okružní křižovatky silnic I/6 a I/16 u Řevničova bude mít brzy dopad i na provoz na samotné dálnici D6. Na ní bude v rámci 4. fáze stavby OK povolena částečná uzavírka zpevněné krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 38,912–38,615 vlevo vč. výjezdové větve MÚK Řevničov (EXIT 38) vlevo. Zároveň bude uzavřena zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 37,883–38,184 vpravo vč. výjezdové větve MÚK Řevničov (EXIT 38) vpravo. Uzavírka potrvá od 16. 7. do 31. 8. 2021. Provoz bude veden v režimu 2/2 a po objízdné trase, která je stanovena následovně.

Za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Řevničov (EXIT 38) vlevo: silnice I/6 (Krušovice a Řevničov, ul. Karlovarská) a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu. Za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Řevničov (EXIT 38) vpravo – dálnice D6 (směr Karlovy Vary) – MÚK Nové Strašecí (EXIT 32) – silnice II/237 (Nové Strašecí) – silnice I/6 (směr Řevničov) a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR