l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala soutěž na archeologický výzkum

29. 10. 2020
Příprava stavby úseku D6 kolem Krupé pokročil do další fáze. ŘSD vypsalo veřejnou soutěž na provedení skrývkových prací pro realizaci plošného záchranného archeologického průzkumu v trase stavby. Zájemci se mohou do soutěže hlásit do 13. 11. 2020, což je základní termín pro podání nabídek. 
Případné doplňující dotazy ale mohou tento termín posunout. Se zahájením stavby se počítá v roce 2021. Úsek bude navazovat na realizovaný obchvat Řevničova, který bude zprovozněn v prosinci.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR