l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Nové úseky D6 budou zprovozněny na konci listopadu

23. 11. 2020
Poslední detaily zbývá dokončit na dvou stavbách úseků D6. V pondělí 30. listopadu 2020 dojde ke zprovoznění dvou částí dálnice u Řevničova. První řidiči si budou moci vyzkoušet jízdu po nových úsecích v délce 9,8 km, a to mezi Novým Strašecím a Řevničovem a také kolem tohoto města. Nová D6 navíc skončí až za Krušovicemi, takže i této obci se díky dálničnímu obchvatu uleví od nynějšího hustého provozu na současné I/6 procházející obcí. Zprovozněním úseků hlavní trasy D6 ale práce nekončí. Stroje se přemístí např. k Řevničovu, kde dojde k přestavbě křižovatky silnic I/6 a I/16 na okružní. Řidiči při dokončování stavby musí počítat i s možným omezením provozu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR