l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Mosty dostávají asfaltový povrch

16. 4. 2021
Sedm mostních objektů zahrnuje 4680 m dlouhá trasa obchvatu Lubence. Tři z nich se nacházejí nad dálnicí D6, čtyři pak na hlavní trase. Zatímco nadjezdy jsou již všechny zprovozněny, mosty na hlavní trase se stále budují. Na mostě přes Blšanku je již položený asfaltový koberec, což platí též o přilehlé části blíže směrem k Praze. Pod samotným mostem v březnu nadále probíhaly práce na přeložce koryta vodního toku či další terénní úpravy. Na mostě pak bylo na jedné straně již instalováno zábradlí. Pravou polovinu pokrývala vrstva asfaltu i na blízkém mostu přes silnici do Řepan (III/00614). Vyasfaltovány jsou již také sjezdové a nájezdové větve mimoúrovňové křižovatky. Na největším mostě stavby (přes Blšanku ke konci úseku) probíhalo armování a betonáž boční postranní římsy. Jinde na trase se prováděla např. pokládka podkladních vrstev. Na postup prací v březnu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=pzRv08JxrNM.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR