l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavební povolení je platné

21. 1. 2021
Další podstatný krok v přípravě zaznamenalo ŘSD v přípravě úseku dálnice D6 u Krupé. Proti stavebnímu povolení nedorazilo žádné odvolání, a tak dokument vydaný Ministerstvem dopravy cca v polovině prosince nabyl právní moci. Celkem 6,5 km dlouhý úsek kolem Krupé bude za Krušovicemi přímo navazovat na obchvat Řevničova a právě Krušovic, který řidičům slouží od konce listopadu 2020. Stavební povolení bylo vydáno na 16 stavebních objektů zahrnujících vedle hlavní trasy i mimoúrovňovou křižovatku Krupá, čtyři mosty, protihlukovou zeď a vodohospodářské objekty. Příprava nadále pokračuje, a to výběrem zhotovitele stavby. Termín pro podání nabídek byl prodloužen do 22. 2. 2021, ovšem nelze vyloučit další posun této lhůty. Zahájení stavby se uskuteční v letošním roce a zprovoznění se předpokládá v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR