l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek u Krupé má povolení

14. 12. 2020
Celkem 16. Takové je množství stavebních objektů, které obsahuje vydané stavební povolení na další úsek D6. ŘSD ho získalo od Ministerstva dopravy ČR (jako speciálního stavebního úřadu) na 6,5 km dlouhý úsek kolem Krupé. Úsek bude za Krušovicemi přímo navazovat na obchvat Řevničova, k jehož zprovoznění došlo na konci listopadu 2020. Stavební povolení (zatím nepravomocné) zahrnuje vedle hlavní trasy i mimoúrovňovou křižovatku Krupá, čtyři mosty, protihlukovou zeď a vodohospodářské objekty. V povolení vydaném 11. prosince 2020 MD stanovilo celkem 41 podmínek pro provedení stavby. Stavební řízení na objekty bylo zahájeno v září. Následně se muselo vypořádat s podanými námitkami. Stavební povolení bylo v prosinci vydáno také na další stavební objekty. V přípravě stavby již běží výběrové řízení na jejího zhotovitele.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR