l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Výstavba úseků D6 jde podle plánů

19. 6. 2020
Na některých místech stačí již pouze menší dokončující práce, aby byla dálnice připravena k puštění provozu. Výstavba dvou úseků D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi běží dle harmonogramu, a tak se po téměř deseti km nové dálnice projedou řidiči koncem letošního roku. Stav rozestavěnosti je na obou stavbách téměř ve stejné fázi. Jsou provedeny zemní práce, dále se pokračují práce na středových kanalizacích a systémech SOS. 
Také došlo k pokládce nestmelené a stmelené konstrukční vrstvy. Na všech mostech (na trase jich bude celkem 12) jsou již dokončeny nosné konstrukce a byly zahájeny stavební práce na příslušenství mostů. V následujícím období budou dokončeny konstrukční vrstvy včetně vodorovného dopravního značení, ohumusování a osetí svahů a výsadba zeleně.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR