l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Územní rozhodnutí je platné

20. 8. 2020
ŘSD může nadále pokračovat v další přípravě dvou úseků dálnice D6. Odvolací orgán Ministerstva dopravy ČR potvrdil změnu územního rozhodnutí, kterou počátkem března letošního roku vydal Krajský úřad Středočeského kraje. Proti rozhodnutí ale následně podalo odvolání osm účastníků. Vůči rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze dále odvolat, takže příprava stavby obchvatů Hořesedel a Hořoviček v celkové délce 14,4 km může pokračovat. Nyní bude následovat dokončení majetkoprávní přípravy a inženýrské činnosti. Dále bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Pokud bude příprava plynulá, lze zahájení stavby obou úseků očekávat v roce 2021.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR