l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úseky D6 v Karlovarském kraji dostaly souhlas

23. 8. 2019
Ministerstvo životního prostředí vydalo 23. srpna 2019 souhlasné závazné stanovisko EIA na celkem čtyři plánované úseky dálnice D6 v Karlovarském kraji. Kladný výsledek posuzování vlivu stavby na životní prostředí se týká úseků Knínice - Bošov, Žalmanov - Knínice, Olšová Vrata - Žalmanov a Karlovy Vary - Olšová Vrata. Celková délka posuzované trasy je 30,211 km. Hlavní trasa budoucí komunikace je navržena v kategorii D 25,5/100, s výjimkou části trasy v úseku od Karlových Varů směrem na Olšová Vrata v délce 5,49 km, kde je komunikace navržena v kategorii S 22,5/80. MŽP v dokumentu stanovilo 30 podmínek pro fázi přípravy, 46 opatření během výstavby a 8 pro fázi provozu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR