l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek u Krupé má blízko ke stavebnímu povolení

21. 11. 2019
Příprava dalších úseků dálnice D6 plynule pokračuje. Nejblíže k realizaci má část kolem obce Krupá. U této stavby ŘSD podalo již všechny žádosti o vydání stavebního povolení. Pokrok nastal i u výkupu pozemků, kde má ŘSD v majetku již více než 90 % potřebných parcel. Celkem 6450 metrů dlouhý úsek bude navazovat na již budovanou část za Řevničovem a Krušovicemi. Stavba dálničního obchvatu Krupé by měla pokračovat hned poté a počítá se s ní na konci příštího roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR