l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek D6 u Žalmanova má již virtuální podobu

25. 5. 2020
Částí dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi se mohou projet řidiči, a to zatím ve virtuální podobě. ŘSD zveřejnilo novou vizualizaci tohoto bezmála sedmikilometrového úseku D6 v Karlovarkském kraji. Virtuální zpracování stavby má za cíl co nejvěrohodněji přiblížit reálnou podobu dálnice po její dostavbě. Motoristé a obyvatelé dotčených obcí tak získají ucelený přehled o tom, jak bude stavba zasazena do okolní krajiny a jakým způsobem bude doprava směřována.
V případě tohoto úseku jsou znázorněny dvě varianty umístění mimoúrovňové křižovatky u Bochova. Realizace úseku se předpokládá v termínu let 2023 až 2026. Vizualizaci trasy najdete v příslušném odkaze v záložce Galerie, nebo pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=KYEM1k1nc3E
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR