l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Lubence došlo na převedení provozu

15. 9. 2020
Pokračující výstavba dálničního obchvatu Lubence přinesla řidičům další nezbytnou úpravu provozu, během níž byla doprava ze stávající I/6 převedena na nově vybudovanou trvalou přeložku. Ta je vedena po mostě nad budoucí D6. A právě kvůli její dostavbě se musela nynější trasa I/6 před Lubencem (ve směru od Karlových Varů) převést na novou komunikaci (budoucí II/606).
V průběhu září byl provoz převeden také na opačném konci stavby. Tam I/6 vedla po provizorní přeložce. Most nad budoucí D6 byla však v tomto místě (u pečovatelského domu) dokončen, takže byla doprava přesměrována na nový nadjezd. Úsek D6 kolem Lubence v délce bezmála 4,9 km bude dokončen v příštím roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR