l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Krupé začne archeologický výzkum

6. 1. 2020
V příštích týdnech bude v okolí kostela v Krupé zahájen záchranný archeologický průzkum, který bude předcházet samotné stavbě dalšího úseku dálnice D6. Smlouvu na provedení výzkumu uzavřelo ŘSD s vítěznou firmou koncem října 2019. Práce zahrnují geodetické zaměření, odkryv a preparaci nálezových situací a dále zpracování, konzervaci a laboratorní zpracování nálezů s následným vytvořením odborné analýzy/posudku. Práce za 1 698 440 Kč (bez DPH) má na starost ZIP o.p.s. Stavba úseku v délce 6,5 km naváže na budovaný úsek D6 za Řevničovem a Krušovicemi, který bude dokončený ke konci roku 2020.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR