l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Řidiči už jezdí po nové přeložce

12. 5. 2020
Další podstatný krok nastal v případě stavby úseku dálnice D6 kolem Řevničova. Nedaleko od této obce byla 8. května 2020 doprava převedena na novou přeložku silnice I/6, která bude v budoucnu zařazena do kategorie silnic II. tříd s označením II/606. Přeložka v délce 1569 m se nachází mezi Řevničovem a Krušovicemi a vede také pod mostem pod budoucí D6. Těleso původní trasy I/6 bude z velké části rekultivováno. Převedení provozu bylo nutné proto, aby v místě protnutí stavby s původní I/6 mohlo vzniknout těleso nové D6. S jejím zprovozněním se nadále počítá v letošním roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR