l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu nového úseku dálnice D6

12. 12. 2017

Ministr dopravy Dan Ťok dnes slavnostně zahájil práce na téměř deseti kilometrech dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Jedná se o úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvat u Řevničova. Stavební práce by měly být ukončeny nejpozději v srpnu 2020.

„V tomto úseku nahrazujeme nedostatečnou silnici I/6. Chceme ulevit obyvatelům od tranzitní dopravy. Stavíme moderní, bezpečnou silnici a řidičům ji otevřeme v říjnu 2020,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Oba nově zahájené úseky D6 byly vysoutěženy se značnou finanční úsporou. V případě úseku Nové Strašecí – Řevničov se podařilo snížit cenu stavby z odhadovaných 1,15 miliardy korun na 745 milionů, což představuje úsporu ve výši 35 procent celkové ceny.

Obchvat Řevničova pak bude stát 1,06 miliardy korun namísto odhadovaných 1,8 miliardy. V tomto případě se tedy jedná o úsporu přibližně 41 procent.

Na aktuální výstavbu má navázat úsek kolem Krupé na Rakovnicku, jehož výstavba by měla být zahájena v roce 2019. Ve stejné době by se mohlo začít stavět i na dalších dvou chybějících úsecích D6 ve Středočeském kraji, tedy u Hořesedel a Hořoviček.

Na kompletní dostavbu dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů a Chebu, jež je zcela zásadní nejen pro Rakovnicko, ale také pro Karlovarský kraj, se čeká již několik desítek let. V roce 2013 dal stát sedmdesát milionů korun na výkup nezbytných pozemků, dostavba však dosud nebyla zahájena.

Plánované výstavbě neprospívalo zejména časté střídání ministrů dopravy a stále nové vysvětlování situace každému z nich. Funkční dálnice by obcím nejen ulevila od hluku, otřesů či prachu a zlepšila jejich bezpečnost, ale znamenala by i dostupnější cestu do Německa.


Zdroj: denik.cz
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR