l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Provoz byl převeden na přeložku

31. 8. 2020
Poslední měsíce odpočítává stavba dvou úseků dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Kvůli finálním pracím bylo nutné převézt provoz na dokončenou přeložku II/606 (I/6), která bude sloužit jako doprovodná komunikace. V případě havárií či oprav, při nichž bude nezbytné dálnici uzavřít, bude provoz převeden na tuto silnici, která z velké části kopíruje trasu D6. Po nové přeložce řidiči jezdí od soboty 28. 8. 2020. K otevření úseků D6 v délce bezmála deseti km dojde v prosinci.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR