l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Proti trase D6 vznikla petice

2. 10. 2019
Obyvatelé Bílence na Podbořansku sepsali petici proti plánované trase dálnice D6 v úseku Petrohrad-Lubenec. Přes 12 km dlouhý úsek má vést jižně od této místní části Lubence. Současná I/6 přitom vede severně. Lidé proto mají obavu, že budou oběma komunikacemi ohrazeni. Sepsali proto petici, ve které žádají po ŘSD odsun trasy dále od obce. ŘSD však již aktuálně pracuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení, takže nyní je trasa trvale stanovená a nelze ji změnit. D6 se má v místě stavět mezi lety 2022 až 2026.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR