l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Proti rozhodnutí byla podána odvolání

18. 4. 2020
Počátkem března 2020 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby pro dva plánované úseky dálnice D6. O územní souhlas žádalo ŘSD v případě úseků D6 Hořesedly – přeložka a Hořovičky – obchvat v celkové délce 14,4 km. Toto rozhodnutí však nemohlo nabýt právní moci, jelikož proti němu bylo podáno celkem sedm odvolání. Těmi se nyní bude zabývat patřičný správní orgán.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR