l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Proběhla betonáž mostů

4. 8. 2020
Na dvou místech bude budovaný úsek dálnice D6 kolem Lubence překonávat řeku Blšanku. V předchozích dnech skončila betonáž levého mostu (SO 204), který se nachází blíže začátku úseku. Během dvou dní použila stavební firma na betonáž cca 1200 metrů krychlových betonu. V průběhu července provedla stavební firma během necelých 22 hodin také betonáž pravého mostu, jehož délka je 136 metrů. V tomto případě bylo použito 1160 kubíků betonu, který byl na stavbu dovážen ze třech betonárek (Karlovy Vary, Kadaň, Kryry). Most (SO 206) s monolitickou nosnou konstrukcí leží u konce úseku. Úsek kolem Lubence bude zprovozněn během příštího roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR